Chính sách giao nhận

Miễn phí giao hàng với:

  • Khách hàng mua đơn hàng thứ 2 (áp dụng tại HCM)
  • Đơn hàng mua từ 05 sản phẩm (áp dụng Toàn Quốc)

Bảng phí giao hàng

Khu vực Phí giao hàng Thời gian
TP.HCM 20,000 – nội thành 1 ngày
20,000 – ngoại thành 1 – 2 ngày
Hà Nội 25,000 – nội thành 3 – 5 ngày
25,000 – ngoại thành 5 – 7 ngày
Các tỉnh miền Nam 25,000 3 – 5 ngày
Các tỉnh miền Bắc 25,000 5 – 7 ngày